Finamiras da la campagna

Dapi l’onn 2008 èn vegnids creads e vegnan creads vinavant divers parcs svizzers d’impurtanza naziunala en tut las regiuns linguisticas dal pajais. Quests parcs e lur purschidas èn fin ussa pauc enconuschents. La finamira da questa campagna infurmativa è da render ils parcs pli enconuschents e da motivar la populaziun svizra da visitar els.

Sper cuntradas e spazis vitals d’ina bellezza unica che han ina gronda valur natirala e culturala, porschan ils parcs natirals d’impurtanza naziunala er bleras activitads ed occurrenzas attractivas per la populaziun locala tant sco per las persunas ch’als visitan.

Perquai èn las finamiras concretas da la campagna:

  • La populaziun enconuscha la marca «ils parcs svizzers».
  • Ils parcs d’impurtanza naziunala èn posiziunads tuts ensemen sco instituziuns ch’offreschan experientschas attractivas en las domenas natira, cuntrada, cultura e gastronomia.
  • La populaziun percepescha ils parcs svizzers sco projects per l’avegnir che pussibiliteschan l’innovaziun e la cooperaziun, che creeschan valurs e che stgaffeschan identitad.
  • Ils parcs svizzers han in image positiv e credibel.
  • La populaziun sa nua ch’ils parcs d’impurtanza naziunala èn situads e co ch’ins cuntanscha els, ella enconuscha lur caracteristicas ed è infurmada pertge ch’i renda d’als visitar.