Ils products tipics: In giudiment per tuts

Turtas da nusch, vins da puma, excursiuns e pernottaziuns: En ils parcs svizzers vegnan purschids products e servetschs unics d’auta qualitad. Ins po scuvrir e giudair els en la regiun, ma er cumprar els tar grossists, sin martgads ed a fieras.

Ils parcs svizzers offran durant l’onn entir ina gronda paletta da mangiativas e bavrondas gustusas, d’objects qualitativs, d’artisanadi original e dad activitads fascinantas. I vala la paina da guardar sin il label per products e servetschs da las regiuns dals parcs. Quest label garantescha che la regiun dal parc profita sch’in product vegn cumprà u sch’i vegn fatg diever d’in servetsch. Perfin hotels e restaurants porschan en il sectur da la gastronomia talas prestaziuns certifitgadas. Diversas fieras ed acziuns sco «Genuss» (mo il meglier da la regiun) u las «emnas gastronomicas» (en settember) ma er tut las occurrenzas spezialas en ils parcs sco il «di dals parcs» (mintgamai ils 24 da mai) èn ina occasiun ideala per scuvrir la diversitad culturala e culinarica dals parcs.

Giudair cun ina guida

En ils parcs sco tals datti la pussaivladad da scuvrir bels e buns giudiments cun in guid infurmativ. Il Parc natiral dal Giura argovian porscha per exempel duas fins d’emna cun spassegiadas da viticultura. Il Parc natiral regiunal Jura vaudois offrescha excursiuns da bulieus cun in micolog. Il Parc natiral Diemtigtal organisescha sin tschintg alps mintgamai da zercladur fin settembre dis da recreaziun cun pernottaziun. Ils giasts vegnan uschia en stretg contact cun la populaziun indigena ed emprendan bler interessant davart il svilup, la fabricaziun e l’origin dals products regiunals.

Martgads, chasinas e vias gastronomicas

Ils Parcs natirals Gantrisch, Thal e Binntal organiseschan mintg’onn in martgà. Indigens e giasts pon cumprar qua products da la regiun dal parc (chaschiel, liongias, charn setga, verdura, té e pastizarias). In’entira via gastronomica ha stgaffì il Parc natiral dal Giura argovian. Ella maina sin passa 179 kilometers tar divers producents e restaurants. Insatge tut spezial ha inventà il Parc natiral da Gantrisch: En diversas butias da la regiun ed er en la citad da Berna chattan ins ina «Chasetta da Gantrisch» cun spezialitads da quella regiun: chaschiel da Vreneli, cornets dal diavel, ils legendars biscuits da Nadal ed ils ovs colurads per Pasca. Ina survista da tut las emnas gastrono-micas, dals martgads e dals products or dals parcs chattan ins sin la pagina d’internet da la rait dals parcs svizzers:

Rait dals parcs svizzers: Products