La populaziun profita

Fundond in parc sa decida ina regiun conscientamain per in svilup economic e social duraivel: Quest svilup duai sa realisar en accord cun la cuntrada e sias valurs natiralas ed el duai dar ina perspectiva a la populaziun indigena ed a las generaziuns futuras. In tschert svilup è damai giavischà, el duai dentant sa realisar tenor ils criteris duraivels che la regiun accepta sco impegnativs.

In parc po porscher in sustegn multifar a la populaziun indigena. Per exempel po el sustegnair strategias commerzialas per la vendita da products regiunals u promover innovaziuns da las puras e dals purs per cultivar la cuntrada. Plinavant po el er dar subsidis per commerzialisar purschidas turisticas en accord cun la natira. Differents parcs han sviluppà novas purschidas ed excursiuns multifaras per giasts sur 50 onns. Talas purschidas multiplitgeschan la creaziun da valurs en in parc e garanteschan uschia ina plivalur. Ellas contribueschan al mantegniment ed augment da plazzas da lavur.

Rinforzar l’identitad d’ina regiun

La creaziun d’in parc po rinforzar la posiziun e l’identitad d’ina regiun. Il parc po contribuir al mantegniment da servetschs (p.ex. ina butia en vischnanca) e da transports publics en ina regiun ed el po promover la solidaritad da la populaziun indigena. In parc po dar novs impuls ad ina regiun. En divers parcs han ins per exempel fundà gruppas da lavur e forums tematics che discutan davart il futur da la regiun e sviluppan projects concrets. Blers da quests projects, sco sairadas da teater, discussiuns en gruppas ed al podium e forums culturals, èn naschids grazia ad iniziativas directas da la populaziun. Tut quai rinforza la cultura e l’identitad d’ina regiun.