Ils parcs svizzers

Ils parcs svizzers d’impurtanza naziunala uneschan cuntradas da bellezza, ina ritga biodiversitad e patrimonis culturals valurus. La populaziun da las vischnancas che possedan ils parcs vul conservar questas ritgezzas sco er valurisar e profitar d’ellas per il svilup economic e social da lur regiun.

La basa legala per crear parcs d’impurtanza naziunala è en vigur en Svizra dapi il 1. da december 2007. Fin ussa èn vegnids creads 16 parcs, 4 ulteriurs parcs sa chattan en ina fasa preparatorica.

Survista dals parcs svizzers

I dat trais categorias da parcs d’impurtanza naziunala: parcs naziunals, parcs natirals regiunals e parcs natirals da recreaziun. Quests trais tips han mintgamai caracteristicas e finamiras differentas.

Las differentas categorias da parcs

L’Uffizi federal d’ambient (UFAM) certifitgescha cun il label federal per 10 onns ils parcs ch’adempleschan las pretensiuns da la Confederaziun. Products e servetschs da quests parcs pon vegnir certifitgads da la societad purtadra dal parc cun in label per products, sch’il producent ademplescha tschertas pretensiuns.

Il label per parcs e products

Ina gronda valur per la cuntrada, la natira e la cultura

Las ritgezzas principalas d’in parc d’impurtanza naziunala èn auas e guauds multifars, abitadis rars sco palids, ognas e prada sitga ed er cuntradas d’ina bellezza unica sco ils auts dal Parc natiral dal Giura argovian u ils glatschers en il Parc Adula (GR). Las regiuns cunfinantas dals parcs naziunals ed ils parcs regiunals cumpiglian ultra da quai cuntradas cultivadas cun vischnancas intactas e patrimonis culturals valurus – sco la Clostra San Jon en la Biosfera Val Müstair (GR), in patrimoni mundial da l’UNESCO.

La populaziun sustegna il parc

Ils parcs naschan en ils chaus ed en ils cors da la populaziun. Ella sto dar l’impuls per la creaziun d’in parc e pir lura sustegna er la Confederaziun in project per in parc ch’ella certifitgescha cun il label federal dals parcs, sche tut las pretensiuns vegnan ademplidas. Las vischnancas èn represchentadas bain en las societads purtadras da mintga parc. Ellas han il dretg da trair las impurtantas decisiuns strategicas per il parc.

La populaziun profita

Mantegnair valurs e promover duraivlamain l’economia

Il princip dal svilup duraivel daventa in punct d’orientaziun per adina dapli vischnancas en Svizra. En ils parcs è quest svilup anc pli accentuà: Las vischnancas ch’appartegnan tar in parc èn anc pli conscientas da lur caracteristicas localas e regiunalas e da lur ritgezzas da cuntrada e natira. Tar questas valurs tutgan er las vischnancas sezzas e lur cultura vivida. Las vischnancas d’in parc creeschan ensemen cun ulteriurs partenaris visiuns e strategias co ch’ellas pudessan mantegnair questas valurs e profitar d’ellas per in svilup duraivel.